TEAMVERBINDER

Teamverbinding via (theater) spel

referentie

"Carole van Ruitenbeek heeft voor een ICT team van 22 personen in 2019 een theaterdag georganiseerd. Gedurende de dag droeg ze de groep met gemak en was er ruimte voor iedereen. De dag startte met eenvoudige oefeningen zodat de deelnemers wat ‘losser’ werden. Carole’s betrokkenheid werkt aanstekelijk en zorgt voor een ontspannen en prettige sfeer in de groep. We hebben geleerd om meer ons zelf te zijn, hebben veel plezier gehad en ook andere leuke kanten van collega’s ontdekt. Carole borgde ook de veiligheid zodat kwetsbaardere deelnemers op een prachtige manier zichzelf konden laten zien. Ze is leuk, warm en precies en houdt van correcte en opbouwende feedback waardoor iedereen zichzelf kon zijn en hierdoor een fijne dag had".

G. v. den D. en B.M.

Wat is teamverbinding bij Carole van Ruitenbeek? 

Teamverbinding is gericht op het verbeteren van de communicatie binnen het team, via bewustwording van wie je bent, waar je patronen en overtuigingen liggen. Zodat je meer van je eigen gedrag gaat begrijpen. De spelvloer biedt de mogelijkheid om datgene wat je wilt bereiken eens op een andere manier uit te proberen.  Dat levert verrassende situaties op, humorvol en verfrissend. Het levert ook rust op, omdat er helderheid ontstaat in het contact met de collega's, je hoeft immers niet meer iets "op" te houden. Als je je gedachten, gevoelens en de belevingswereld van jezelf accepteert, hoef je ook niemand anders meer uit te sluiten. Zo leer je elkaar op een andere manier kennen en kan er bijvoorbeeld waardering komen waar eerder onduidelijkheden lagen. Overleggen en samenwerken krijgen zo een andere dimensie. 

Wanneer kun je me inschakelen? 

Voor de jaarlijkse teamdag of in situaties van spanningen of (on)uitgesproken conflicten, of onuitgesproken onvrede met de gang van zaken. Betere communicatie leidt tot vergroting van wederzijds begrip van jezelf, de ander en andersdenkenden in het team. Er kan ontspanning komen en je krijgt (weer) de ruimte om (weer) positie in te nemen in de groep.

Ik werk met verschillende spelvormen, die ik inzet voor het team. Ik vind veel humor belangrijk, spelplezier en ruimte voor datgene wat er ter plekke ontstaat, in een veilige omgeving. 

Waarom spel? 

Spel is bij uitstek het middel om in een veilige omgeving spelopdrachten uit te voeren en scenes te spelen die de werkelijkheid zo benaderen, dat er gereflecteerd kan worden op gedrag, gevoelens, patronen en overtuigingen. Deze (vaak onbewuste) patronen en overtuigingen bepalen grotendeels je gedrag. Als je je bewust wordt van dit gedrag, kan er inzicht, humor, begrip en dus verandering in gedrag en ervaring optreden. Dit opent de weg om bijvoorbeeld vrijer te worden in de communicatie, het zelfvertrouwen te verhogen, lef te krijgen om ook conflicten op te lossen zonder gezichtsverlies. Spel levert de kans om op de vloer, zonder maatschappelijke consequenties dingen uit te proberen, of het nu bijvoorbeeld nieuw gedrag is, of nieuwe oplossingen betreft. 

Op een teamverbindingsdag worden startoefeningen met het hele team aangeboden om vrolijkheid en samenwerking te creëren. Vandaar uit worden opdrachten gegeven om in kleinere groepjes te gaan werken aan thema's die er liggen. Dit kan van tevoren of ter plekke worden besproken. Er is ruimte voor gesprek, reflectie en feedbackrondes die geleid worden door de coach. 

TEAMVERBINDING via spel kan onder andere worden ingezet bij teams en situaties die vragen om:

-versterking van de onderlinge band 
-uitbreiding of verbetering van de onderlinge samenwerking
-spelenderwijs wat dieper liggende groepsthema's aan de oppervlakte te krijgen
-inzicht verschaffing in eigen gedrag en dat van anderen
-kweken of versterken van wederzijds begrip 
-tijd te nemen om elkaar werkelijk te ontmoeten