TEAMVERBINDER

Elkaar op speelse en humorvolle wijze opnieuw en op andere wijze op de spelvloer ontmoeten. 

                 

                                        

Teamverbinding via spel kan een belangrijke invloed hebben op het gemakkelijker reilen en zeilen van de communicatie in een organisatie. Niet alle collega's hoeven je vrienden te worden. Maar elkaar beter leren kennen, vooral op een andere, speelse manier dan bijvoorbeeld dagelijks op het werk, in een vereniging, in allerlei verschillende soorten teams, kan een eyeopener zijn. Het kan zorgen voor ontspanning en meer onderling begrip, een andere kijk op die collega, waarbij inleving, echt contact maken de belangrijkste doelen zijn. Het team wordt als geheel uitgenodigd om een stap uit de comfortzone te doen, naar een vrolijk maar diepergaand contact. 

Door verschillende soorten spelopdrachten wordt aandacht besteed aan contact maken, het uitlokken van de creativiteit van de deelnemers. Er wordt ingegaan op fantasie en verbeelding, op het spelen van fictieve situaties of situaties vanuit het werkveld die over gedrag en communicatie gaan. 

Op maat gemaakte ontwerpen voor een teamverbindingsworkshop of teamdag. 

De range van opdrachten kan van diepgang variëren, naargelang de opdracht. Van humorvolle theatersport oefeningen tot het maken van realistische scenes op de vloer. Ook kunnen in het tweede deel van de dag situaties die meer toegespitst zijn op een aantal lastige onderdelen van de communicatie binnen het bedrijf of de organisaties worden uitgespeeld en besproken. Aandachtspunten zijn dan bijvoorbeeld intenties waar vanuit iemand handelt. 

Wanneer kun je me inschakelen? 

Voor de jaarlijkse teamdag of in situaties van spanningen of (on)uitgesproken conflicten, of onuitgesproken onvrede met de gang van zaken. Betere communicatie leidt tot vergroting van wederzijds begrip van jezelf, de ander en andersdenkenden in het team. Er kan ontspanning komen en je krijgt (weer) de ruimte om (weer) positie in te nemen in de groep.

Ik werk met verschillende spelvormen, die ik inzet voor het team. Ik vind veel humor belangrijk, spelplezier en ruimte voor datgene wat er ter plekke ontstaat, in een veilige omgeving. 

Waarom spel? 

Spel is bij uitstek het middel om in een veilige omgeving spelopdrachten uit te voeren en scenes te spelen die de werkelijkheid zo benaderen, dat er gereflecteerd kan worden op gedrag, gevoelens, patronen en overtuigingen. Deze (vaak onbewuste) patronen en overtuigingen bepalen grotendeels je gedrag. Als je je bewust wordt van dit gedrag, kan er inzicht, humor, begrip en dus verandering in gedrag en ervaring optreden. Dit opent de weg om bijvoorbeeld vrijer te worden in de communicatie, het zelfvertrouwen te verhogen, lef te krijgen om ook conflicten op te lossen zonder gezichtsverlies. Spel levert de kans om op de vloer, zonder maatschappelijke consequenties dingen uit te proberen, of het nu bijvoorbeeld nieuw gedrag is, of nieuwe oplossingen betreft. 

Op een teamverbindingsdag worden startoefeningen met het hele team aangeboden om vrolijkheid en samenwerking te creëren. Vandaar uit worden opdrachten gegeven om in kleinere groepjes te gaan werken aan thema's die er liggen. Dit kan van tevoren of ter plekke worden besproken. Er is ruimte voor gesprek, reflectie en feedbackrondes die geleid worden door de coach. 

TEAMVERBINDING via spel kan onder andere worden ingezet bij teams en situaties die vragen om:

-versterking van de onderlinge band 
-uitbreiding of verbetering van de onderlinge samenwerking
-spelenderwijs wat dieper liggende groepsthema's aan de oppervlakte te krijgen
-inzicht verschaffing in eigen gedrag en dat van anderen
-kweken of versterken van wederzijds begrip 
-tijd te nemen om elkaar werkelijk te ontmoeten

Wil je meer weten? Mail naar carole@carolevanruitenbeek.nl  voor een persoonlijk gesprek. 

Teamverbinding zorgt voor speels en humorvol contact tussen mensen die elkaar op een andere manier gaan ontmoeten. 

referentie 

"De impact die jij met je theaterwerk maakt is dat mensen geraakt worden, ze zijn met iets bezig wat ze veelal nog niet eerder aangesproken hebben. Het meest waardevol en mooi vind ik als jij ze in contact brengt het met voelen, zowel in zichzelf als richting een ander en het collectief. 

Ik geloof dat jouw passie aangevuld met ervaring en kundigheid maakt dat de ander naar jou kan en wil luisteren en het ook gaat proberen en aangaat. Zo zorg je voor bewustwording en dat mensen hun (binnen) wereld gaan verruimen. Of misschien beter gezegd: een groter/ruimer besef en bewustzijn ontwikkelen. Erg mooi wat je doet Carole, jij maakt de wereld een beetje mooier. Bas. " 

Teamverbinding via (theater) spel: ICT team

referentie

"Carole van Ruitenbeek heeft voor een ICT team van 22 personen in 2019 een theaterdag georganiseerd. Gedurende de dag droeg ze de groep met gemak en was er ruimte voor iedereen. De dag startte met eenvoudige oefeningen zodat de deelnemers wat ‘losser’ werden. Carole’s betrokkenheid werkt aanstekelijk en zorgt voor een ontspannen en prettige sfeer in de groep. We hebben geleerd om meer ons zelf te zijn, hebben veel plezier gehad en ook andere leuke kanten van collega’s ontdekt. Carole borgde ook de veiligheid zodat kwetsbaardere deelnemers op een prachtige manier zichzelf konden laten zien. Ze is leuk, warm en precies en houdt van correcte en opbouwende feedback waardoor iedereen zichzelf kon zijn en hierdoor een fijne dag had".

G. v. den D. en B.M.