TEAMVERBINDING

Elkaar op speelse en humorvolle wijze opnieuw ontmoeten 

Wie ben jij? 

Op welk vlak liggen jouw kwaliteiten?

Wat is ons gezamenlijk doel? 

Ben je bereid om echt contact te maken? 

                 

Waarom spel? 

Spel is een prachtig, licht en effectief middel om elkaar op een andere manier te leren kennen. Deelnemers worden uitgenodigd bij zichzelf te blijven en toch uit de comfortzone te stappen, waardoor verbinding kan worden gemaakt op creatief vlak. 

Dit opent de weg om bijvoorbeeld vrijer te worden in de communicatie, het zelfvertrouwen te verhogen, lef te krijgen om ook conflicten op te lossen zonder gezichtsverlies. Spel levert de kans om op de vloer, zonder maatschappelijke consequenties dingen uit te proberen, of het nu bijvoorbeeld nieuw gedrag is, of nieuwe oplossingen betreft. 

                                    

Teamverbinding via spel

heeft als doel op het gemakkelijker reilen en zeilen van de communicatie in een organisatie onder de loep te nemen en te vergemakkelijken. Wat is het doel van het team en wat is jouw persoonlijke bijdrage daaraan. Praktisch maar zeker ook vanuit het verlangen om bij te dragen, als mens, als persoon. Niet alle collega's hoeven je vrienden te worden. Maar elkaar beter leren kennen, vooral op een andere, speelse manier dan bijvoorbeeld dagelijks op het werk, in een vereniging, in allerlei verschillende soorten teams, kan een eyeopener zijn. Het kan zorgen voor ontspanning en meer onderling begrip, een andere kijk op die collega, waarbij inleving, echt contact maken de belangrijkste doelen zijn. Het team wordt als geheel uitgenodigd om een stap uit de comfortzone te doen, naar een diepergaand contact. 

Op maat gemaakte ontwerpen voor een teamverbindingsworkshop of teamdag. 

De range van opdrachten kan van diepgang variëren, naargelang het doel van het team. Inhoud kan variëren van humorvolle theatersport oefeningen tot het maken van realistische scenes op de vloer. Ook kunnen situaties die meer toegespitst zijn op een aantal lastige onderdelen van de communicatie binnen het bedrijf of de organisaties worden uitgespeeld en besproken. Aandachtspunten zijn dan, naast het doel van de dag,  bijvoorbeeld intenties waar vanuit iemand handelt, of de verlangens waarmee iemand het werk uitvoert, de verschillen in opvatting. Elkaar feedback geven en ontvangen, onder begeleiding van mij als coach, verhoogt het onderlinge vertrouwen en vriendschappelijkheid. 

Ik werk met verschillende spelvormen, die ik inzet voor het team. Ik vind veiligheid creeren en humor erg belangrijk. Dan kan spelplezier en ruimte voor alle denkbare creativiteit ontstaan, waardoor de cohesie tussen de personen vanzelf verbetert. 

Betere communicatie leidt tot vergroting van wederzijds begrip van jezelf, de ander en andersdenkenden in het team. Je krijgt (weer) de ruimte om (weer) positie in te nemen in de groep, gezien en gehoord te worden. 

Indeling van de dag 

Op een teamverbindingsdag worden startoefeningen met het hele team aangeboden om vrolijkheid en samenwerking te creëren. Vandaar uit worden opdrachten gegeven om in kleinere groepjes te gaan werken aan thema's die er liggen. Dit kan van tevoren of ter plekke worden besproken. Er is ruimte voor gesprek, reflectie en feedbackrondes die geleid worden door de coach. 

SAMENVATTING: teamverbinding via spel kan worden ingezet bij teams en situaties die vragen om:

-versterking van de onderlinge band 
-uitbreiding of verbetering van de onderlinge samenwerking
-spelenderwijs wat dieper liggende groepsthema's aan de oppervlakte te krijgen
-inzicht verschaffing in eigen gedrag en dat van anderen
-kweken of versterken van wederzijds begrip 
-tijd te nemen om elkaar werkelijk te ontmoeten

Wil je meer weten? Mail naar carole@carolevanruitenbeek.nl  voor een persoonlijk gesprek. 

Referenties

docent Saxion Hogescholen Enschede 2019

De impact die jij met je theaterwerk maakt is dat mensen geraakt worden, ze zijn met iets bezig wat ze veelal nog niet eerder aangesproken hebben. Het meest waardevol en mooi vind ik als jij ze in contact brengt het met voelen, zowel in zichzelf als richting een ander en het collectief. 

Ik geloof dat jouw passie aangevuld met ervaring en kundigheid maakt dat de ander naar jou kan en wil luisteren en het ook gaat proberen en aangaat. Zo zorg je voor bewustwording en dat mensen hun (binnen) wereld gaan verruimen. Of misschien beter gezegd: een groter/ruimer besef en bewustzijn ontwikkelen. Erg mooi wat je doet Carole, jij maakt de wereld een beetje mooier. Bas. " 

UT Twente 2023 Teamverbinding

Het gaat goed met het team, we hebben een eerste vervolg gehad en er volgen nog twee. De vervolg gesprekken hebben als doel hoe we als team gaan (samen)werken. Dit gaat goed en we blijven dankbaar gebruik maken wat we geleerd hebben van elkaar.

Het volgend stukje heb ik geschreven:

Teamverbinding

We hebben met ons team van 11 personen twee sessies gehad, die begeleid zijn door Carole. Het doel van deze sessies was verbinden. Hoe sta je als persoon in het team? Carole is een enthousiast begeleider die zorgt voor een veilige en warme omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Door frisse, speelse en inspirerende spelvormen (gelinkt aan theater), aangereikt en begeleid door Carole, heeft ieder teamlid zichzelf beter leren kennen en we hebben elkaar beter leren kennen. Als team zijn we hierdoor sterker geworden.  

ICT team UT 2019

Carole van Ruitenbeek heeft voor een ICT team van 22 personen in 2019 een theaterdag georganiseerd. Gedurende de dag droeg ze de groep met gemak en was er ruimte voor iedereen. De dag startte met eenvoudige oefeningen zodat de deelnemers wat ‘losser’ werden. Carole’s betrokkenheid werkt aanstekelijk en zorgt voor een ontspannen en prettige sfeer in de groep. We hebben geleerd om meer ons zelf te zijn, hebben veel plezier gehad en ook andere leuke kanten van collega’s ontdekt. Carole borgde ook de veiligheid zodat kwetsbaardere deelnemers op een prachtige manier zichzelf konden laten zien. Ze is leuk, warm en precies en houdt van correcte en opbouwende feedback waardoor iedereen zichzelf kon zijn en hierdoor een fijne dag had.

G. v. den D. en B.M.