THEATERCOACH

"To be or not to be, that’s the question.  

Shakespeare.

Teamcoaching via spel, zie elkaar op een andere manier

Referentie:

Carole van Ruitenbeek heeft voor een ICT team van 22 personen in 2019 een theaterdag georganiseerd. Gedurende de dag droeg ze de groep met gemak en was er ruimte voor iedereen. De dag startte met eenvoudige oefeningen zodat de deelnemers wat ‘losser’ werden. Carole’s betrokkenheid werkt aanstekelijk en zorgt voor een ontspannen en prettige sfeer in de groep. We hebben geleerd om meer ons zelf te zijn, hebben veel plezier gehad en ook andere leuke kanten van collega’s ontdekt. Carole borgde ook de veiligheid zodat kwetsbaardere deelnemers op een prachtige manier zichzelf konden laten zien. Ze is leuk, warm en precies en houdt van correcte en opbouwende feedback waardoor iedereen zichzelf kon zijn en hierdoor een fijne dag had.

G. v. den D. en B.M.

Wat is teamcoaching met spel?

Teamcoaching is gericht op het verbeteren van de communicatie binnen het team. Als teambuildingsdag of in situaties van spanningen of (on)uitgesproken conflicten, of onuitgesproken onvrede met de gang van zaken. Betere communicatie leidt tot vergroting van wederzijds begrip van jezelf, de ander en andersdenkenden in het team, waardoor de samenwerking soepeler gaat verlopen. Er kan ontspanning komen en je krijgt (weer) de ruimte om (weer) positie in te nemen in de groep.

Waarom spel? 

Spel is bij uitstek het middel om in een veilige omgeving opdrachten uit te voeren en scenes te spelen die de werkelijkheid zo benaderen, dat er gereflecteerd kan worden op gedrag, gevoelens, patronen en overtuigingen. Deze patronen en overtuigingen bepalen grotendeels je gedrag. Als je je bewust wordt van dit gedrag, kan er inzicht, humor, begrip en dus verandering in gedrag en ervaring optreden. Dit opent de weg om bijvoorbeeld vrijer te worden in de communicatie, het zelfvertrouwen te verhogen, lef te krijgen om ook conflicten op te lossen zonder gezichtsverlies. Spel levert de kans om zonder maatschappelijke consequenties uit te proberen, of het nu bijvoorbeeld nieuw gedrag is, of nieuwe oplossingen betreft. 

Op een teambuildingsdag worden startoefeningen met het hele team aangeboden om vrolijkheid en samenwerking te creëren. Vandaar uit worden opdrachten gegeven om in kleinere groepjes te gaan werken aan thema's die er liggen. Dit kan van tevoren worden besproken of ter plekke worden besloten. Er is ruimte voor gesprek, reflectie en feedbackrondes die geleid worden door de coach. 

Samenvattend:

Teamcoaching met spelaspect kan onder andere worden ingezet bij teams en situaties die vragen om:

  • versterking van de onderlinge band 
  • uitbreiding of verbetering van de onderlinge samenwerking
  • spelenderwijs wat dieper liggende groepsthema's aan de oppervlakte te krijgen
  • inzicht verschaffing in eigen gedrag en dat van anderen
  • kweken of versterken van wederzijds begrip 
  • tijd te nemen om elkaar werkelijk te ontmoeten

Workshop(s) inleving en presentatie voor zangkoren

Je bent dirigent, zanger of zangeres, of bestuurslid bij een koor. Je hebt een heerlijke tijd met het zingen, het oefenen, het optreden voor publiek, om welke muziek het ook maar gaat.

Er is echter ook nog wel wat te verbeteren aan de manier waarop het koor zich tijdens concerten presenteert. Bijvoorbeeld is niet iedereen zich even bewust van de invloed die de manier van staan en kijken op het publiek heeft. 

Of je wilt graag dat er meer aandacht komt voor de interpretatie en het gevoel wat door een lied of muziekstuk uitgedrukt wil worden. Om vanuit de interpretatie tot innerlijke beleving te komen, worden speloefeningen ingezet. Daarna wordt het betreffende muziekstuk of lied weer gezongen en het verschil gevoeld. 

Of je zou elkaar eens op een ander manier willen ontmoeten, om het onderlinge groepsgevoel tijdens de repetities of een concert een boost te geven. En je zou graag eens een keer een dag de tijd nemen met elkaar om hier aandacht aan te besteden, naast de reguliere koorrepetities. Dan is spel, waarin je contact maakt met elkaar een prachtige en speelse vorm om elkaar op een totaal andere manier te leren kennen. De onderlinge verbondenheid groeit, waardoor het ensemble meer verbinding krijgt. Daar verandert de groepscohesie ten goede van, en uiteindelijk de performance zelf. 

Er zijn workshops aan te vragen. Bijvoorbeeld een apart dagdeel of dagworkshops. Een afgesproken set repetitieavonden kan ook heel goed, of wat past bij jouw koor en het repetitieproces. Aanvragen en overleg hierin aanvragen kan via het contactformulier op de pagina Agenda" op deze site. 

Neem even contact op, dan kunnen we vrijblijvend verder praten.

Theatercoaching 1 op 1

Wil je meer vrijheid ervaren in je voelen, je denken en je dagelijkse handelen?

Theatercoaching houdt in dat je een voelbaar aanwezig of lastig onderwerp of thema in je leven of werk kunt onderzoeken via een gesprek. Eventueel kan een lastige situatie worden uitgespeeld, jij als jezelf of jij als degene met wie je het lastig hebt. Er is hier geen enkele spelervaring nodig, je hoeft niets te presteren. Het spelen helpt je om je ervaring fysiek uit te beelden, waardoor je lucht en ruimte krijgt naar je eigen verhaal. 

Hierdoor wordt ook je verbale en ook non-verbale expressie zichtbaar. Die expressie zegt veel over jou, zoals je gedrag en je emoties, overtuigingen, patronen. Waar je op dat moment staat. Wat er speelt. Je vertelt eerst zelf hoe het was om het uit te beelden. 

Samen onderzoeken we waar je kwaliteiten en je belemmeringen liggen en hoe je hiermee omgaat. Je krijgt hierdoor weer speelruimte om een situatie anders in te gaan, met meer inzicht, begrip en zelfvertrouwen. Dus meer vanuit je hart en niet zozeer meer vanuit een gevecht. 

Theatercoaching authentieke presentatietraining

Je moet binnenkort een presentatie houden voor een publiek, op je school, in een bedrijf, voor je collega's of bij een congres of anderszins. Je vindt dat moeilijk, lastig en ongemakkelijk. Wat je wil zeggen is op zich wel helder, maar waar laat je je lijf, als je voor de groep staat?

Presenteren houdt in dat je letterlijk present bent, aanwezig met je verhaal en actief in je lichaam, op dat moment, voor die groep.

Dat heeft training nodig, zelfvertrouwen, een gevoel van vertrouwen in het eigen verhaal, mimiek, lichaamshouding, manier van staan en bewegen. Eigenlijk niets meer dan het "er durven zijn, met alles wat er speelt", op dat moment. Want als je kunt voelen wat er gebeurt in je, zonder dat je je concentratie op je voordracht of presentatie verliest, voel je je vrij om te kunnen presenteren en tevens vrij te kunnen reageren op bijvoorbeeld onverwachte reacties uit het publiek, of technische zaken die niet helemaal volgens verwachting gaan. Je blijft vrij en open in het contact, zowel met jezelf als met de anderen, gefocust op je verhaal. Een mooie start voor inspiratievolle bijeenkomsten.

Presentatietraining kan 1 op 1 aangevraagd worden, maar een workshop presenteren in een team is ook mogelijk. Je leert van elkaar in een vrolijke sfeer. 

Spreekt dit je aan, of wil je meer weten?
Neem vrijblijvend contact op:
Carole van Ruitenbeek
06 – 28 53 69 56
carole@carolevanruitenbeek.nl