THEATERCOACH

"To be or not to be, that’s the question.  

Shakespeare.

Teamcoaching via spel

Teamcoaching houdt in dat een team een dag of dagdeel bij elkaar komt om de verbinding tussen de teamleden een extra speelse en verdiepende dimensie mee te geven. Spelopdrachten lenen zich er bij uitstek voor om met veel vrolijkheid en gezamenlijkheid thema's aan te gaan. Deze worden van tevoren afgestemd met de coach en de (leiding) van de groep.

Teamcoaching met spelaspect kan onder andere worden ingezet bij teams en situaties die vragen om:

  • versterking van de onderlinge band 
  • uitbreiding of verbetering van de onderlinge samenwerking
  • spelenderwijs wat dieper liggende groepsthema's aan de oppervlakte te krijgen
  • inzicht verschaffing in eigen gedrag en dat van anderen
  • kweken of versterken van wederzijds begrip 
  • tijd te nemen om elkaar werkelijk te ontmoeten

Theatercoaching 1 op 1

Wil je meer vrijheid ervaren in je voelen, je denken en je dagelijkse handelen?

Theatercoaching houdt in dat je een voelbaar aanwezig of lastig onderwerp of thema in je leven of werk kunt onderzoeken via een gesprek. Eventueel kan een lastige situatie worden uitgespeeld, jij als jezelf of jij als degene met wie je het lastig hebt. Er is hier geen enkele spelervaring nodig, je hoeft niets te presteren. Het spelen helpt je om je ervaring fysiek uit te beelden, waardoor je lucht en ruimte krijgt naar je eigen verhaal. 

Hierdoor wordt ook je verbale en ook non-verbale expressie zichtbaar. Die expressie zegt veel over jou, zoals je gedrag en je emoties, overtuigingen, patronen. Waar je op dat moment staat. Wat er speelt. Je vertelt eerst zelf hoe het was om het uit te beelden. 

Samen onderzoeken we waar je kwaliteiten en je belemmeringen liggen en hoe je hiermee omgaat. Je krijgt hierdoor weer speelruimte om een situatie anders in te gaan, met meer inzicht, begrip en zelfvertrouwen. Dus meer vanuit je hart en niet zozeer meer vanuit een gevecht. 

Theatercoaching authentieke presentatietraining

Je moet binnenkort een presentatie houden voor een publiek, op je school, in een bedrijf, voor je collega's of bij een congres of anderszins. Je vindt dat moeilijk, lastig en ongemakkelijk. Wat je wil zeggen is op zich wel helder, maar waar laat je je lijf, als je voor de groep staat?

Presenteren houdt in dat je letterlijk present bent, aanwezig met je verhaal en actief in je lichaam, op dat moment, voor die groep.

Dat heeft training nodig, zelfvertrouwen, een gevoel van vertrouwen in het eigen verhaal, mimiek, lichaamshouding, manier van staan en bewegen. Eigenlijk niets meer dan het "er durven zijn, met alles wat er speelt", op dat moment. Want als je kunt voelen wat er gebeurt in je, zonder dat je je concentratie op je voordracht of presentatie verliest, voel je je vrij om te kunnen presenteren en tevens vrij te kunnen reageren op bijvoorbeeld onverwachte reacties uit het publiek, of technische zaken die niet helemaal volgens verwachting gaan. Je blijft vrij en open in het contact, zowel met jezelf als met de anderen, gefocust op je verhaal. Een mooie start voor inspiratievolle bijeenkomsten.

Presentatietraining kan 1 op 1 aangevraagd worden, maar een workshop presenteren in een team is ook mogelijk. Je leert van elkaar in een vrolijke sfeer. 

Spreekt dit je aan, of wil je meer weten?
Neem vrijblijvend contact op:
Carole van Ruitenbeek
06 – 28 53 69 56
carole@carolevanruitenbeek.nl